woensdag 13 januari 2016

Een helikopterblik op onze kleuterschool... (toestand op 04/01/16)

Onze kleuterschool telt momenteel 182 kleuters. We beschikken over 2 peuterklassen, 2 1ste kleuterklassen (ondersteund op dinsdag en woensdag door een kinderverzorgster), 2 2de kleuterklassen (met extra ondersteuning in de namiddag) en 2 3de kleuterklassen. Het kleuteraantal per klas varieert tussen de 17 en de 27. De klassen met de meeste kleuters worden natuurlijk zo veel mogelijk ondersteund. Vanaf 15 februari zullen we opnieuw instaplestijden ontvangen. Deze worden opnieuw ingezet in de klassen met de meeste kleuters. We beschikken over een voltijdse zorgjuf die de ontwikkeling van de kleuters samen met de klasjuf opvolgt in een digitaal volgsysteem. Er is een gestructureerde samenwerking met externen (CLB, logo, reva, Gon,...). We organiseren zelf een voor- en naschoolse opvang 't Pastorietje. Deze opvang is ook open tijdens schoolvakanties. Wie interesse heeft voor onze kleuterschool, is natuurlijk steeds welkom voor een rondleiding! Inschrijven gebeurt via www.naarschoolinkortrijk.be Meer info op 056/354096 of via directie@kleuterschoolbissegem.be. Volg ons ook op facebook (Vrije kleuterschool Bissegem) Geniet even mee van enkele kiekjes :

Geen opmerkingen:

Kleuterschool Sint-Vincentius
Inschrijven? We volgen de richtlijnen van het LOP Kortrijk.
Meer info op www.naarschoolinkortrijk.be
Bel gerust voor meer uitleg of een afspraak : 056/354096

Directie : Stefanie Moenens en Wim Callewaert


adres : Driekerkenstraat 6, Bissegem

telefoon :056/35.40.96

e-mail: directie@kleuterschoolbissegem.be

We begeleiden uw kind graag vanaf de peuterklas tot einde derde kleuter.

Onze jongste kapoenen heten we welkom in een heel ruim lokaal waarvan een groot gedeelte bewegingsruimte.

De peuters kunnen over de middag genieten van de aandacht van onze kinderverzorgsters en wijkwerkers die hen helpen bij het eten, met toiletbezoek en een middagdutje indien nodig.

Heel uniek is een slaapklasje voor onze peuters.
Met hun knuffel van thuis dromen ze weg om er dan in de namiddag weer helemaal tegenaan te kunnen gaan.

Neem alvast een kijkje op de blog van onze jongste kleuters bij juf Sofie! Ook alle andere juffen hebben een eigen blog. Klik op de foto van de juf en je komt op de klasblog terecht.

We plannen dit jaar opnieuw enkele open-school-avonden voor mensen die helemaal nieuw zijn bij ons op school! We nodigen u graag uit met uw peuter op -------------- en --------------- (nog vast te leggen) van 17u-19u voor een kennismaking met de juffen en een rondleiding op de school. Ook kan je een kijkje nemen in de voor- en naschoolse opvang.We beschikken over een eigen voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang.

"'t Pastorietje"

De voor- en naschoolse opvang gaat steeds door op de terreinen van de kleuterschool.

Tel. 0468/15.35.64

Op woensdagen kunt u 's middags een warme maaltijd bestellen.
Tijdens de lokale vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantiedagen kunnen de kinderen er ook terecht voor opvang.

Er worden fiscale attesten meegegeven.

Een folder van de opvang is in de scholen te verkrijgen en is te downloaden vanaf deze webblog.

Voor meer info zie ook tabblad "opvang" op de blog.